Şirket Profili

Şirket Profili

Feridun Fikri Aydınonat tarafından 1976 yılında kurulmuştur. Firmanın ana faaliyet konusu ağır iş makinalarının yedek parça ticaretini yapmaktır. İş makinalarının disk ve pleytleri başta olmak üzere her türlü yedek parça temini firmamız tarafından hızlı bir şekilde gerçekleştirilir.

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

İş makinesi yedek parçaları satışı ve üretimi konusunda hizmet veren Aydınonat Yedek Parça San ve Tic. A.Ş. kendi sektöründe güvenilirlik ve hizmet kalitesi ile lider bir kuruluş olma ilkesini benimsemiştir.

Şirketimizin kalite politikasının temelini, istenilen nitelik ve kalitedeki ürünü, müşteri memnuniyetini ön planda tutan, güvene dayalı bir ticaret anlayışı ile üretmek ve satmak oluşturmaktadır.

Şirketimizin kalite politikasında öncelikli hedefimiz müşteri memnuniyetidir. Bu anlamda ürünün tedarik edilmesinden son kullanıcıya ulaşmasına kadar tüm aşamalarda müşteri istek ve ihtiyaçlarını gözeten bir hizmet anlayışı ile çalışmaktayız. Bunun için müşteri sorunlarına ve şikâyetlerine en kısa sürede cevap verebilmeyi hedefliyoruz.

Ekip ruhunu benimsemiş katılımcı personel yapısı kalite politikamızın en önemli ilkelerindendir. Aile şirketi kültüründen gelerek büyüyüp gelişen, kurumsal kimliğine kavuşan Şirketimiz, kuruluşundan bugüne bünyesinde çalışan elemanları ile ekip çalışmasını ve dayanışmasını en iyi şekilde gerçekleştirmektedir.

Üst yönetimimiz, personeli arasında uzun yıllar içinde tesis edilen sevgi, saygı ve güvenin devamını sağlamaya özen göstermektedir. Çalışanlar için etkin bir eğitim programı hazırlayıp, mesleki bilgi ve becerilerini artırıcı seminer, kurs ve hizmet içi eğitimler planlanmaktadır.

Hedeflerimize ulaşmakta bir yol gösterici olarak oluşturduğumuz Kalite Yönetim Sistemimizin etkinlik ve sürekliliğini sağlamak üzere, kontrol ve sürekli iyileştirme çalışmaları yapmak, gerek halinde personelimize Kalite Yönetim Sistemi eğitimleri vermek ilke edinilmiştir.

Çevre ve İş Güvenliği Politikamız

Çevre ve İş Güvenliği Politikamız

Her türlü iş makinalari için; disk ve pleyt üretimi ve satışı yapan firmamızın üretimini gerçekleştirirken ortaya cıkan İSG ve çevre boyutlarını ve etkilerini tespit ederek:

Bu etkilerin çevreye ve insana vereceği zararları ortadan kaldırmak veya en aza indirmek, oluşan atıkların meydana getirdiği kirliliği en aza indirerek kirlenmenin önüne geçecek tedbirleri almak, müşterilerde, çalışanlarda, tedarikçilerde çevre bilincinin oluşturulmasını sağlamak, yürürlükte bulunan İSG ve çevreyle ilgili mevzuat, idari düzenlemeler ve yasal şartlara uymak, işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri hassasiyetle izlemek ve bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstermek, ilgili tarafların çevre ve İSG bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak, çevreye saygılı olmak, sürekli gelişmeyi sağlamak ve gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak amacıyla doğal kaynakları korumak ana hedefimiz ve amacımızdır.