Ankara İş Ve İnşaat Makineleri Sektörü İvme Kazanıyor

Ankara İş Ve İnşaat Makineleri Sektörü İvme Kazanıyor

Ankara Kalkınma Ajansı ile Kalkınma Bankası işbirliğinde hazırlanan ‘Ankara İş ve İnşaat Makineleri Sektör Analizi’ raporuna göre İş ve İnşaat Makineleri sektörü, Ankara’da Makine ve Ekipman Sanayi sektörünün önemli bir kısmını temsil ettiği açıklandı.

Dünyada az sayıda ülke ve firmanın bu sektöre hâkim olduğu belirtilen Ankara Kalkınma Ajansı ile Kalkınma Bankası işbirliğinde hazırlanan ‘Ankara İş ve İnşaat Makineleri Sektör Analizi’ raporunda dünyada sektör satışlarının 2/3’ü Türkiye dolayısıyla , Ankara Makine ve Ekipman Sanayi sektörünü de kapsayan 10 firmaya ait olduğu ifade edildi.

Türkiye’de sektörde faaliyet gösteren firmaların çoğunluğu küçük ve orta ölçekli işletmelerden (KOBİ) oluşmaktadır. İş ve İnşaat Makineleri sektöründe işyeri sayısında son yıllar itibarıyla azalış olmasına karşın, üretim değeri, katma değer ve istihdam değerlerinde artışlar yaşanmıştır. İş ve İnşaat Makineleri sektörü yapısı gereği birçok sektörle geri bağlantısı (girdi ilişkisi) olan bir sanayi dalıdır.

Makine ve Ekipman İmalatı sektörü, Ankara imalat sanayi ihracatında önemli yer tutmaktadır. Ankara Makine ve Ekipman İmalatı sektörü içinde, işyeri sayısı açısından İş ve İnşaat Makineleri sektörü ön plana çıkmaktadır. Ankara’da sektöre yönelik kümelenme faaliyetleri önemli düzeydedir. Ankara’da iş ve inşaat makineleri sektöründe üretim ya da dağıtım yapan çok sayıda firma bulunmaktadır. Ankara’nın sektör ihracatı içindeki payı 2012’de %29 iken, sektör ithalatı içindeki payı ise %20 seviyelerindedir. İş ve İnşaat Makineleri sektöründe Ankara’nın en önemli ihracat pazarları olarak Romanya, Tunus, Irak, İran, İngiltere, İtalya, Almanya, Cezayir ilk sıralardadır. Ankara’da sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye ve ara eleman yeterli düzeydedir. Ankara’da yer alan organize sanayi bölgelerinin önemli bir kısmında, Makine ve Ekipman sektörüne yönelik üretim yapan firmalar çoğunluktadır. İnşaat, madencilik ve ulaştırma yatırımları sektör gelişmesinde kritik öneme sahiptir.